Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo
Portada » Temas » Urbanismo
   

CONTIDOS

     
« Atrás

Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (plusvalia)

Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (plusvalia)

Exencións / Non suxeccións

  • Os terreos que teñan a consideración de rústicos, a efectos do imposto sobre bens inmobles (IBIR), non están suxeitos.
  • As transmisións de bens inmobles entre cónxuxes a favor dos fillos, en cumprimento de sentencias nos casos de nulidade, separación ou divorcio, e calquera que sexa o réxime económico matrimonial, non están suxeitos.
  • As aportacións de bens e dereitos realizados polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións ao seu favor ou as transmisións entre cónxuxes en pago dos seus haberes comúns, tampouco están suxeitas.
  • Os incrementos de valor xenerados por período inferior a 1 ano ou fraccións, non se terán en conta.

Bonificacións / Reduccións

  • As transmisión lucrativas por causa de morte, a favor de descendentes e adoptados, cónxuxes e ascendes e adoptantes, están bonificadas nun 50% na cota do imposto. (herdanzas)

Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (plusvalia)

Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (plusvalia)

Exencións / Non suxeccións

  • Os terreos que teñan a consideración de rústicos, a efectos do imposto sobre bens inmobles (IBIR), non están suxeitos.
  • As transmisións de bens inmobles entre cónxuxes a favor dos fillos, en cumprimento de sentencias nos casos de nulidade, separación ou divorcio, e calquera que sexa o réxime económico matrimonial, non están suxeitos.
  • As aportacións de bens e dereitos realizados polos cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións ao seu favor ou as transmisións entre cónxuxes en pago dos seus haberes comúns, tampouco están suxeitas.
  • Os incrementos de valor xenerados por período inferior a 1 ano ou fraccións, non se terán en conta.

Bonificacións / Reduccións

  • As transmisión lucrativas por causa de morte, a favor de descendentes e adoptados, cónxuxes e ascendes e adoptantes, están bonificadas nun 50% na cota do imposto. (herdanzas)

   

EQUIPAMENTOS

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza