Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Servizos  
Portada » O Concello » Concellería de Servizos Municipais » Servizos » Presentación

 

 

No ano 2012, tramitáronse e xestionáronse por parte dos técnicos da Concellaría de Servizos Municipais 3.923 ordes de traballo cun tempo empregado de máis de 34.000 horas efectivas de traballo.

Número de peticións de ordes de traballo por Concellarías:
 
Ø       Concellería de Servizos Municipais, 2925 ordes de traballo. Plans anuais de mantemento de infrestructuras.
Ø       Concellaría de Cultura, 648 ordes de traballo.Inclúese a Concellaría de Ensino.
Ø       Concellaria Deportes, 263 ordes de traballo.
Ø       Concellaría de Servicios Sociais e Sanidade Publica, 46 ordes de traballo.
Ø       Concellaría de Interior e seguridade ciudada, Medio Ambente,Urbanismo, 37 ordes de traballo.
Ø       Concellaría de Obras Públicas, 3 ordes de traballo.
Ø       Alcaldía, unha orde de traballo.
 
Ordes de traballo por centro de gasto:
 
Ø       Conservación de infraestructuras, 2466 ordes de traballo.
Ø       Edificios e outras construccións municipais, 1093 ordes de traballo.
Ø       Centros de ensino público mantemento periódico, 273 ordes de traballo.
Ø       Actividades municipais que requiren a colaboración do departamento, 50 ordes de traballo.
Ø       Unidade de suministros,41 ordes de traballo.
 
Intervencións ao longo do ano 2012 do Retén de urxencias.Resumo intervencións por peticionario dende Decembro 2011 ata Novembro 2012:
 
Ø       Policia Local – 121 avisos.
Ø       Protección civil – 7 Avisos.
Ø       Concelleiro Servizos municipais – 35 Avisos.
Ø       Xerente Servizos Municipais – 22 Avisos.
Ø       Adxunto a Xerencia Servizos Municipais – 1 Aviso.
Ø       Xefes equipo Servizos Municipais – 10 Avisos.
Ø       Central telefónica Concello( Atención ao Veciño) – 3 Avisos.
Ø       Outros avisos – 10 Avisos.
 
Total intervencións Retén Urxencias 209.
 
Por outra parte resumimos o traballo administrativo, o cal e unha das claves do bon funcionamento do Departamento. Durante o ano 2012 tramitáronse tódolos expedientes de contratación e renovación das contratatas externas. Ademáis tramitáronse diante da intervención municipal tódalas facturas e gastos propios, así coma as colaboracións entre Departamentos.
Destacar o bon facer dos técnicos e a versatilidade administrativa dos empregados adscritos ao Departamento, a hora de resolver e colaborar con outras aréas e departamentos municipais, coma resolución de expedientes con Urbanismo, Obras Públicas, Seguridade ciudada, etc.
 
Ademais se tramitaron e atenderon dende a centralita dos Servizos Municipais, mais de 12.000 chamadas telefónicas de atención aos veciños, máis a operatividade diaria da propia Concellaría.
 
 
MANTENDO OS SERVIZOS, MANTENDO A CALIDADE DE VIDA.
Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza