Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Formación e Emprego
Portada-old » O Concello old » Concellería de Promoción económica e Consumo » Formación e emprego

Presentación

No Centro Muncipal de Formación recóllense  as iniciativas do Concello de Oleiros para promover o emprego, para ofrecer aos veciños a oportunidade de mellorar a súa vida se non teñen resolto como integrarse no sistema laboral.

O obxectivo é que todos os homes e mulleres poidan integrarse na vida económica con certas garantías de futuro. Asesoramento, formación, información, xestións... para que a procura dun posto de traballo sexa unha labor doada.

Informamos e orientamos profesionalmente, formamos ós demandantes en especialidades con demanda dentro do mercado de traballo, buscámoslle traballo a xente a través da nosa Bolsa Local de Emprego, surtimos de man de obra ós empresarios que a necesitan, asesoramos ós novos emprendedores de cara a que poidan inicia-la súa propia idea empresarial e posibilitamos a adquisición de experiencia profesional a aquelas persoas con máis dificultades á hora de atopar traballo a través dos programas de emprego municipais.

____________________________________________

 Actualmente os Centros municipais de formación "Isaac Díaz Pardo" e "A Carballeia" atopanse Certificados co sistema de xestión da calidade conforme coa norma UNE-EN ISO 9001:2008. O número de rexistro é ER-1734/2005 e o alcance de dita certifcación é o seguinte:

Xestión da formación ocupacional nas áreas edificación e obras públicas, industrias gráficas, industrias alimentarias, trurismo e hostelería, industria da madeia e a cortiza, agraria, enerxía e auga, administración e xestión e servicios socioculturais e a sociedade. A prestación do servicio de Orientación de ofertas e demandas de emprego a través do servicio público de emprego de Galicia e do servicio municipal de emprego. A prestación do servicio de asesoramento a emprendedores e empresarios.

Cerficicado de calidad*

*Preme aquí para ver a Certificación ISO 9001:2008

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza