Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo  
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Trámites de información pública
   

Trámites de información pública

     

APROBACION INICIAL: EXPROPIACIÓN DE PARTE DAS PARCELAS CATASTRAIS 4199705NH5949N e 4299506NH5949N CUALIFICADAS COMO SISTEMA LOCAL VIARIO PARA CONTINUIDADE DA RÚA LOURAL, DORNEDA

 A N U N C I O Expte. FG Nº 677 Por Resolución da Alcaldía Nº 2021003914 do 11 de agosto de 2021, acordouse aprobar inicialmente o proxecto de EXPROPIACIÓN DE PARTE DAS PARCELAS...

APROBACION INICIAL: ESTUDO DE DETALLE PARA A PARCELACIÓN DAS PARCELAS 3.1 e 3.2 DO PLAN PARCIAL I33-R DE IÑÁS

  A N U N C I O Expte. FG Nº 673 Mediante Resolución da Alcaldía número 2021003903, do 11 agosto de 2021, acordouse aprobar inicialmente con condicións o ESTUDO DE DETALLE PARA A...

APROBACION INICIAL ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACION DE VOLUMES EDIFICABLES E REAXUSTE DE RASANTES DA UE-11

 A N U N C I O Expte. FG Nº 664 Mediante Resolución da Alcaldía número 2021003893, do 11 de agosto de 2021, acordouse aprobar inicialmente con condicións o ESTUDO DE DETALLE PARA A...

APROBACION INICIAL ESTUDO DE DETALLE DA ZONA 1C DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO POL-24 "O PARAÍSO", OLEIROS.

Mediante Resolución da Alcaldía número 2021002665, do 1 de xuño de 2021, acordouse aprobar inicialmente con condicións o ESTUDO DE DETALLE DA ZONA 1C DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO...

APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE EXPROPIACIÓN DE 1580 M2, PARCELA 287 DO POLÍGONO 16 CON REFERENCIA CATASTRAL 15059A016002870000TA, PARQUE FORESTAL DE LIÁNS

Expte. FG Nº 671 Por Resolución da Alcaldía Nº 2020001926 de data 26 de abril de 2021, acordouse aprobar inicialmente o proxecto de EXPROPIACIÓN DE 1580 M2, PARCELA 287 DO POLÍGONO 16 CON...

Aprobación inicial do Proxecto de urbanización "Fondo de saco" na Rúa Sofía Casanova Oleiros (Documento R.E. Nº 2021002577 do 17.02.2021).

Con data 09 de marzo por Resolución nº 2021001062 apróbase inicialmente o Proxecto de urbanización “Fondo de saco” na Rúa Sofía Casanova Oleiros (Documento R.E. Nº 2021002577 do...

CAMBIO DE SISTEMA DE ACTUACIÓN DE COMPENSACIÓN A COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO SOLO URBANIZABLE SUD-19 "OS REGOS", por incumprimento dos prazos na tramitación do documento de planeamento urbanístico.

CAMBIO DE SISTEMA DE ACTUACIÓN DE COMPENSACIÓN A COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DO SOLO URBANIZABLE SUD-19 “OS REGOS”, por incumprimento dos prazos na tramitación do documento...

ESTUDO DE DETALLE DO CUARTEIRÓN M-4 DO PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DO SECTOR SUP 1-R "CARBALLIDO"

Mediante Resolución da Alcaldía número 2020005186, do 2 de decembro de 2020, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE DO CUARTEIRÓN M-4 DO PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DO SECTOR SUP 1-R...

EXPROPIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SENDAS Y ÁREAS DE APOYO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO DE SAN PEDRO

Por Resolución de la Alcaldía Nº 2020004961 de fecha 23 de noviembre de 2020, se acordó aprobar inicialmente el expediente de EXPROPIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SENDAS Y ÁREAS DE APOYO DEL PLAN...

APROBACIÓN INICIAL CON CONDICIÓNS DO PLAN PARCIAL DO SECTOR SUD-4, en Santa Cruz-Coruxo de Arriba

  Por resolución desta Alcaldía Nº 2020004241 de data 14 de outubro do 2020, acordouse aprobar inicialmente con condicións o PLAN PARCIAL DO SECTOR SUD-4, en Santa Cruz-Coruxo de Arriba...

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza