Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo  
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Trámites de información pública
   

Trámites de información pública

     

APROBACION INICIAL PLAN PARCIAL SECTOR SUD-19 "Os Regos"

  ANUNCIO Expte. FG nº 607 Por Resolución desta Alcaldía nº 3597/19 de data 4 de setembro de 2019,   acordouse aprobar inicialmente con condicións...

APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM Nº9: RECLASIFICAR O SOLO SUD-17 "MONTE DO SINO" EN SOLO URBANO

POLO Concello Pleno de data 23 de maio de 2019, acordouse aprobar inicialmente a MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM Nº9: RECLASIFICAR O SOLO SUD-17 "MONTE DO SINO" EN SOLO URBANO ...

APROBACION INICIAL DO PROXECTO DE REPARCELACION D0 POL-24 "O PARAISO"

Por Resolución desta Alcaldía nº 2299 de data 30 de maio de 2019, acordouse declarar que o PROXECTO DE REPARCELACION DO POL-24 "O  PARAISO "  (documento Nº 4133 de...

EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERREOS E TRES EDIFICACIONS UBICADAS NO SISTEMA XERAL ZV-10 "PARQUE FORESTAL DE BASTIAGUEIRO", EN LIANS

P or Resolución desta Alcaldía n° 1871 de data 9 de maio de 2019, acordouse aprobar inicialmente o EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE TERREOS E TRES EDIFICACIONS UBICADAS NO SISTEMA XERAL ZV-10...

PROXECTO DE COMPENSACION DO POL-22 "A XESTEIRA"

Por Resolución desta Alcaldía nº 1736 de data 30 de abril de 2019, acordouse declarar que o PROXECTO DE COMPENSACION DO POL-22 "A XESTEIRA"  (documento Nº 5369 de data...

ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA NA RUA UXIO NOVO NEIRA, PARCELA Z-7 DO SUNP D-15-R

Por Resolución da Alcaldía n° 1622 de data 24 de abril de 2019, acordouse aprobar inicialmente o ESTUDO DE DETALLE PARA A ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA NA RUA UXIO NOVO NEIRA, PARCELA Z-7 DO SUNP...

CONTRIBUCIONS ESPECIAIS: AMPLIACION E URBANIZACIÓN DO VIAL DE CONEXIÓN RUA ANIDO-RÚA MANUEL MURGUIA

Polo Concello Pleno en sesión celebrada o día 28 de marzo de 2019, acordouse aprobar a execución da obra denominada AMPLIACION E URBANIZACIÓN DO VIAL DE CONEXIÓN RUA ANIDO-RÚA MANUEL MURGUIA...

PROXECTO DE URBANIZACION EN RUAS XABRE E XUPITER, en MERA-SERANTES

ANUNCIO Expte. FG nº 617 Por Resolución desta Alcaldía nº 1202 de data 28 de marzo de 2019 , acordouse  aprobar inicialmente o  PROXECTO DE...

PROXECTO DE COMPENSACION DO SECTOR SUD-7 "A PEZOCA"

Por Resolución desta Alcaldía nº 1244 de data 2 de abril de 2019, acordouse declarar que o PROXECTO DE COMPENSACION DO SECTOR SUD-7 "A PEZOCA"  (documento Nº 3236 de data...

PROXECTO DE NORMALIZACIÓN DE PREDIOS DO ÁMBITO DE RUA PINAR DO RÍO Nº 42, 42A, e 44, en MERA-SERANTES

Por Resolución desta Alcaldía nº 5422 de data 19 de decembro de 2018, acordouse aprobar inicialmente o PROXECTO DE NORMALIZACIÓN DE PREDIOS  DO ÁMBITO  DE RUA PINAR DO RÍO...

APROBACION INICIAL DO PLAN ESPECIAL DO SOLO URBANIZABLE PE-3R, AREA DOTACIONAL DE BASTIAGUEIRO (documento nº 14201 de 18.07.2018).

Por Resolución desta Alcaldía nº 3264 de data 7 de agosto de 2018, acordouse aprobar inicialmente con condicións o PLAN ESPECIAL DO SOLO URBANIZABLE PE-3R, AREA DOTACIONAL DE BASTIAGUEIRO...

APROBACION INICIAL ESTUDO DE DETALLE PARCELA nº 12.1 do PLAN PARCIAL SUNP-I-33-R, en IÑAS

    Por Resolución desta Alcaldía n° 2288 de data 4 de xuño de 2018, acordouse aprobar inicialmente con condicións O ESTUDO DE DETALLE PARCELA nº 12.1 do PLAN PARCIAL SUNP-I-33-R,...

APROBACION INICIAL DO MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE DE ORDENACIÓN DE VOLUMES DAS PARCELAS 8.2 e Ex5.1 DO PLAN PARCIAL SUNP. I-33-R, no C.C. PARQUE OLEIROS, en IÑAS

  Por Resolución desta Alcaldía n° 2287 de data 4 de xuño de 2018, acordouse aprobar inicialmente con condicións A MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE DE ORDENACIÓN DE VOLUMES DAS PARCELAS 8.2...

APROBACION INICIAL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DO POL-24 "O PARAISO"

  ANUNCIO Expte. FG nº 614 Por Resolución desta Alcaldía nº 2323 de data 6 de xuño de 2018 , acordouse  aprobar inicialmente con condicións o  ...

APROBACIÓN INICIAL PROXECTO URBANIZACION DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL POL-24 "O PARAISO"

    ANUNCIO Expte. FG nº 624 Por Resolución desta Alcaldía nº 2357 de fecha 8 de junio de 2018 , acordouse  aprobar inicialmente con...

EXPROPIACION DE PARTE DA PARCELA CATASTRAL 0783504NH5908S

P or Resolución desta Alcaldía n° 1968 de data 15 de maio de 2018, acordouse aprobar inicialmente o EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE PARTE DA PARCELA CATASTRAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA E QUE...

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza