Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

Urbanismo  
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Oferta venda solo privado en SUD-11

Oferta venda solo privado en SUD-11

Durante o trámite de exposición pública do Plan Parcial do SUD-11 “Campo de Golf” en Xaz-Dorneda e tamen na tramitación dos estatutos e bases para a constitución da Xunta de Compensación, titulares do solo dentro do ámbito comentaron a posibilidade de enaxenar os terreos, ben por estimar que non poderán facer fronte aos custes de urbanización ou ben pola complexidade da xestión urbanística, difícil de comprender pola maioría da xente non familiarizada con desenvolvementos urbanísticos. Tamén expuxeron as dificultades para encontrar comprador co que negociar un prezo razoable.

Considerando que o SUD-11 ten un ámbito de 1.182.086 m2, afectando a un número considerable de propietarios, tense creado este apartado onde os propietarios de terreos que o soliciten poidan publicar os datos da parcela catastral e os relativos ao titular con referencia de contacto para compradores interesados na adquisición da parcela.
A inclusión de ofertas dentro do apartado da Web Municipal debe ir precedida da correspondente solicitude do propietario da parcela, na que expresamente autoriza a publicación con seus datos persoais na web.
Se vostede desexa ofertar a súa parcela deberá facer a correspondente solicitude no Concello, Departamento de Urbanismo para que figure na seguinte relación de xeito que posibles compradores se interesen pola parcela.
En definitiva, trátase de facilitar que vendedores e posibles compradores poidan contactar e negociar o prezo de venda.
 
Se vostede se interesa por unha parcela,  e accedendo á na Oficina Virtual do Catastro, copie a referencia catastral e consulte a súa situación e características da parcela .
tabla ofertas sud-11
 referencia catastral teléfono 1 teléfono 2
 1 15059A017006420000TZ 673 068 644 981 614 470
2.a 15059A015002650000TD 620 546 926 
2.b 15059A015004620000TJ 620 546 926 
 3 15059A015003030000TS 606 263 685 
 4 15059A015005080000TL 608 568 273 
 5 15059A015003420000TW 608 568 273 
 6 15059A014001230000TM 699 085 155 
 7 15059A015004590000TJ 677 608 375 
 --   
 9 15059A014001420000TW 619 728 682 
 10 15059A014001090000TB 620 345 610 616 049 110

 

 

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza