Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Venta de solo municipal 2017 » Ficha
   

Parcelas

     
« Atrás

6. Parcela 1033 P.Reparcelacion P.P.6 Oleiros

 
PARCELA 6. Parcela 1033 P.Reparcelacion P.P.6 Oleiros
Lindeiros

Parcela en forma de polígono irregular de catro lados con frente de 35 m à rua A, que linda entrando à dereita en lìnea recta de 30`64 coa parcela 1032 à esquerda en lìnea recta de 21`58 m co acceso peatonal AC-1 e ao fondo en linea quebrada de 12`86 m,`5`12 m, 7`88 m e 5`67 m coa parcela catastral 25 do poligono 53839 e en linea recta de 14`85 m. coa parcela 1031.


 

Situación Rúa Fancisco Llorens,7 - Oleiros
Superficie 992,50 m2
Edificabilidade 832 m2
Uso 5 vivendas unifamiliares adosadas con elementos comúns
Cargas Para as vivendas unifamiliares, o Plan Parcial esixe a redacciòn de estudios de detalle por mazás. Estudios de Detalle que foi aprobado polo Concello Pleno en sesión celebrada o dia 30/04/2009
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Reparcelaciòn do PP-6 Oleiros, que foi elevado a pùblico ante o Notario de Oleiros, D. Rafael Benzo Sainz o dia 16 de marzo do 2006. Inscrita na Secciòn Oleiros, libro 650, folio 170, finca 43.682, ins. 1ª
Prezo licitación 279.643,48 euros
21% IVE 58.725,13 euros
Total prezo 338.368,61 euros
Tasas 83,68 euros
Garantía 5% do prezo de axudicación excluído o IVE

6. Parcela 1033 P.Reparcelacion P.P.6 Oleiros

 
PARCELA 6. Parcela 1033 P.Reparcelacion P.P.6 Oleiros
Lindeiros

Parcela en forma de polígono irregular de catro lados con frente de 35 m à rua A, que linda entrando à dereita en lìnea recta de 30`64 coa parcela 1032 à esquerda en lìnea recta de 21`58 m co acceso peatonal AC-1 e ao fondo en linea quebrada de 12`86 m,`5`12 m, 7`88 m e 5`67 m coa parcela catastral 25 do poligono 53839 e en linea recta de 14`85 m. coa parcela 1031.


 

Situación Rúa Fancisco Llorens,7 - Oleiros
Superficie 992,50 m2
Edificabilidade 832 m2
Uso 5 vivendas unifamiliares adosadas con elementos comúns
Cargas Para as vivendas unifamiliares, o Plan Parcial esixe a redacciòn de estudios de detalle por mazás. Estudios de Detalle que foi aprobado polo Concello Pleno en sesión celebrada o dia 30/04/2009
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Reparcelaciòn do PP-6 Oleiros, que foi elevado a pùblico ante o Notario de Oleiros, D. Rafael Benzo Sainz o dia 16 de marzo do 2006. Inscrita na Secciòn Oleiros, libro 650, folio 170, finca 43.682, ins. 1ª
Prezo licitación 279.643,48 euros
21% IVE 58.725,13 euros
Total prezo 338.368,61 euros
Tasas 83,68 euros
Garantía 5% do prezo de axudicación excluído o IVE

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza