Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Venta de solo municipal » Ficha
   

Parcelas

     
« Atrás

Parcela 1033 P.Reparcelacion P.P.6 Oleiros

 
PARCELA Parcela 1033 P.Reparcelacion P.P.6 Oleiros
Lindeiros

Parcela en forma de polígono irregular de catro lados con frente de 35 m à rua A, que linda entrando à dereita en lìnea recta de 30`64 coa parcela 1032 à esquerda en lìnea recta de 21`58 m co acceso peatonal AC-1 e ao fondo en linea quebrada de 12`86 m,`5`12 m, 7`88 m e 5`67 m coa parcela catastral 25 do poligono 53839 e en linea recta de 14`85 m. coa parcela 1031.

REFERENCIA CATASTRAL: 5383953NH5958S0001WI
 

Situación Rúa Fancisco Llorens,7 - Oleiros
Superficie 992,50 m2
Edificabilidade 832 m2
Uso 5 vivendas unifamiliares adosadas con elementos comúns
Cargas Para as vivendas unifamiliares, o Plan Parcial esixe a redacciòn de estudios de detalle por mazás. Estudios de Detalle que foi aprobado polo Concello Pleno en sesión celebrada o dia 30/04/2009
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Reparcelaciòn do PP-6 Oleiros, que foi elevado a pùblico ante o Notario de Oleiros, D. Rafael Benzo Sainz o dia 16 de marzo do 2006. Inscrita na Secciòn Oleiros, libro 650, folio 170, finca 43.682, ins. 1ª
Prezo licitación 279.643,48 euros
21% IVE 58.725,13 euros
Total prezo 338.368,61 euros
Garantía PROVISIONAL: cláusula sétima do prego de cláusulas. DEFINITIVA: cláusula décimosegunda do prego de cláusulas.

Parcela 1033 P.Reparcelacion P.P.6 Oleiros

 
PARCELA Parcela 1033 P.Reparcelacion P.P.6 Oleiros
Lindeiros

Parcela en forma de polígono irregular de catro lados con frente de 35 m à rua A, que linda entrando à dereita en lìnea recta de 30`64 coa parcela 1032 à esquerda en lìnea recta de 21`58 m co acceso peatonal AC-1 e ao fondo en linea quebrada de 12`86 m,`5`12 m, 7`88 m e 5`67 m coa parcela catastral 25 do poligono 53839 e en linea recta de 14`85 m. coa parcela 1031.

REFERENCIA CATASTRAL: 5383953NH5958S0001WI
 

Situación Rúa Fancisco Llorens,7 - Oleiros
Superficie 992,50 m2
Edificabilidade 832 m2
Uso 5 vivendas unifamiliares adosadas con elementos comúns
Cargas Para as vivendas unifamiliares, o Plan Parcial esixe a redacciòn de estudios de detalle por mazás. Estudios de Detalle que foi aprobado polo Concello Pleno en sesión celebrada o dia 30/04/2009
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Reparcelaciòn do PP-6 Oleiros, que foi elevado a pùblico ante o Notario de Oleiros, D. Rafael Benzo Sainz o dia 16 de marzo do 2006. Inscrita na Secciòn Oleiros, libro 650, folio 170, finca 43.682, ins. 1ª
Prezo licitación 279.643,48 euros
21% IVE 58.725,13 euros
Total prezo 338.368,61 euros
Garantía PROVISIONAL: cláusula sétima do prego de cláusulas. DEFINITIVA: cláusula décimosegunda do prego de cláusulas.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza