Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Venta de solo municipal 2017 » Ficha
   

Parcelas

     
« Atrás

1. Parcela Z.1-2 SUNP A-37 Iñás

 
PARCELA 1. Parcela Z.1-2 SUNP A-37 Iñás
Lindeiros

Norte.- Z-5B.4
Sul e Leste.- con límite da propiedade.
Oeste.- Estrada a Cambre.

Situación Avenida Espoz y Mina 1(Iñas)
Superficie 537`50 m2
Edificabilidade 350 m2 de edificabilidade. 1 Vivenda. A edificación deberá axustarse ás características e parámetros estabrecidos no Plan Parcial SUNP A-37, aprobado pola Comisión Provincial de Urbanismo o día 27.11.91 do cal, se xunta ao Prego, a ordenanza como anexo.
Uso 1 vivenda unifamiliar illada
Cargas Correspóndelle a esta parcela a cuota de conservación recollida no Proxecto de Reparcelaciòn deste ámbito
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Compensación elevado a público o día 23-09-1993, ante o Notario D. Ramón González Gómez, nº 2.765/93. Dita parcela figura inscrita no Rexistro da Propiedade no Libro Oleiros, 391, folio 55, finca 29712, inscrición primeira.
Prezo licitación 93.611,00 euros
21% IVE 19.658,31 euros
Total prezo 113.269,31 euros
Tasas 83,68 euros
Garantía 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE

1. Parcela Z.1-2 SUNP A-37 Iñás

 
PARCELA 1. Parcela Z.1-2 SUNP A-37 Iñás
Lindeiros

Norte.- Z-5B.4
Sul e Leste.- con límite da propiedade.
Oeste.- Estrada a Cambre.

Situación Avenida Espoz y Mina 1(Iñas)
Superficie 537`50 m2
Edificabilidade 350 m2 de edificabilidade. 1 Vivenda. A edificación deberá axustarse ás características e parámetros estabrecidos no Plan Parcial SUNP A-37, aprobado pola Comisión Provincial de Urbanismo o día 27.11.91 do cal, se xunta ao Prego, a ordenanza como anexo.
Uso 1 vivenda unifamiliar illada
Cargas Correspóndelle a esta parcela a cuota de conservación recollida no Proxecto de Reparcelaciòn deste ámbito
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Compensación elevado a público o día 23-09-1993, ante o Notario D. Ramón González Gómez, nº 2.765/93. Dita parcela figura inscrita no Rexistro da Propiedade no Libro Oleiros, 391, folio 55, finca 29712, inscrición primeira.
Prezo licitación 93.611,00 euros
21% IVE 19.658,31 euros
Total prezo 113.269,31 euros
Tasas 83,68 euros
Garantía 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza