Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Venta de solo municipal » Ficha
   

Parcelas

     
« Atrás

Parcela - PROINDIVISO - 30`5636% DA PARCELA 5.7 DO P. DE EQUIDISTRIBUCIÓN DE CANIDE

 
PARCELA Parcela - PROINDIVISO - 30`5636% DA PARCELA 5.7 DO P. DE EQUIDISTRIBUCIÓN DE CANIDE
Lindeiros

Parcela que linda ao Norte co sistema viario interior vial 9 e parcelas RUAS 5-6. Ao Sur co sistema viario interior 5 e parcela RUAS 5-8. Ao Leste co sistema viario  interior 5 e parcela RUAS 5-6 e ao Oeste co sistema viario interior 9 e parcelas RUAS 5-8

REFERENCIA CATASTRAL:3820423NJ5032S0001IZ

Situación Rua Palestina, 34 - Maianca
Superficie 162`90 m2: o 30´5636% de 533`00 m2
Edificabilidade 99,33 m2: o 30`5636% de 325´00 m2
Uso 1 vivenda unifamiliar illada
Cargas Cuota parcela total participación na Entidade Urbanística de Conservación do 0`591711%. Libre de afección ao cumprimento da obriga de urbanizar. Gravada coa servidume de paso e instalación dos elementos destinados a infraestructuras e instalacións de telecomunicacións previstas no proxecto de urbanización e no proxecto de telecomunicacións.
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Equidistribuciòn do Polígono Unico do Plan Parcial do SUNP Santa María de Canide e que foi elevado a público o día 07.06.2004, ante o Notario D. Rafael Benzo Sáinz, nº 2.053. Inscrita na Sección Oleiros, libro 604, folio 29, finca 40800 inscripción 1ª. (O resto da parcela pertence a Promotora de Viviendas Urbanas S.L.)
Prezo licitación 32.241,52 euros
21% IVE 6.770,72 euros
Total prezo 39.012,24 euros
Garantía PROVISIONAL: cláusula sétima do prego de cláusulas. DEFINITIVA: cláusula décimosegunda do prego de cláusulas.

Parcela - PROINDIVISO - 30`5636% DA PARCELA 5.7 DO P. DE EQUIDISTRIBUCIÓN DE CANIDE

 
PARCELA Parcela - PROINDIVISO - 30`5636% DA PARCELA 5.7 DO P. DE EQUIDISTRIBUCIÓN DE CANIDE
Lindeiros

Parcela que linda ao Norte co sistema viario interior vial 9 e parcelas RUAS 5-6. Ao Sur co sistema viario interior 5 e parcela RUAS 5-8. Ao Leste co sistema viario  interior 5 e parcela RUAS 5-6 e ao Oeste co sistema viario interior 9 e parcelas RUAS 5-8

REFERENCIA CATASTRAL:3820423NJ5032S0001IZ

Situación Rua Palestina, 34 - Maianca
Superficie 162`90 m2: o 30´5636% de 533`00 m2
Edificabilidade 99,33 m2: o 30`5636% de 325´00 m2
Uso 1 vivenda unifamiliar illada
Cargas Cuota parcela total participación na Entidade Urbanística de Conservación do 0`591711%. Libre de afección ao cumprimento da obriga de urbanizar. Gravada coa servidume de paso e instalación dos elementos destinados a infraestructuras e instalacións de telecomunicacións previstas no proxecto de urbanización e no proxecto de telecomunicacións.
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Equidistribuciòn do Polígono Unico do Plan Parcial do SUNP Santa María de Canide e que foi elevado a público o día 07.06.2004, ante o Notario D. Rafael Benzo Sáinz, nº 2.053. Inscrita na Sección Oleiros, libro 604, folio 29, finca 40800 inscripción 1ª. (O resto da parcela pertence a Promotora de Viviendas Urbanas S.L.)
Prezo licitación 32.241,52 euros
21% IVE 6.770,72 euros
Total prezo 39.012,24 euros
Garantía PROVISIONAL: cláusula sétima do prego de cláusulas. DEFINITIVA: cláusula décimosegunda do prego de cláusulas.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza