Concello de Oleiros

Concello de Oleiros

 
Portada » O Concello » Concellería de Interior, Seguridade Cidadá, Economía e Facenda e Urbanismo » Urbanismo » Venta de solo municipal » Ficha
   

Parcelas

     
« Atrás

Parcela RUP 4.2-2 P.EQUIDIS. P.P. CANIDE

 
PARCELA Parcela RUP 4.2-2 P.EQUIDIS. P.P. CANIDE
Lindeiros

Norte con parcela RUP 4.2-1 resultante da parcela 4.2
Sur con parcela RUP 4.2-3 resultante da parcela 4.2
Leste con parcela DD de dotacional público docente, con referencia catastral 000400100NJ50A0001UK
Oeste con sistema viario interior (vial 5 Avenida Palestina)

Situación Parcela nº 11 da rúa Palestina - Maianca
Superficie 280,70 m2
Edificabilidade Aproveitamento: 238,08 m2. Edificabilidade: 238,08 m2
Uso 1 Vivenda unifamiliar pareada
Cargas Cuota de participación na entidade urbanística de conservación do 0`3911788 % (non hai constituida entidade de conservación urbanística). Libre da afección ao cumplimento da obriga de urbanizar en virtude do disposto no artigo 22 d) da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia. Gravada coa servidume de paso e instalación dos elementos destinados a infraestructuras e instalacións de telecomunicaciòn previstas no Proxecto de Urbanizaciòn e no proxecto de telecomunicacións.
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Equidistribuciòn do Polígono Unico do Plan Parcial do SUNP Santa María de Canide e que foi elevado a público o día 07.06.2004, ante o Notario D. Rafael Benzo Sáinz, nº 2.053. Inscrita na Sección Oleiros, libro 603, folio 108, finca 40728 inscripción 1ª. E do Decreto nº 3906/16 de 9 de agosto de parcelación da parcela RUP 4.2 en 4 partes.
Prezo licitación 73.597,67 euros
21% IVE 15.455,51 euros
Total prezo 89.053,18 euros
Garantía PROVISIONAL: cláusula sétima do prego de cláusulas. DEFINITIVA: cláusula décimosegunda do prego de cláusulas.

Parcela RUP 4.2-2 P.EQUIDIS. P.P. CANIDE

 
PARCELA Parcela RUP 4.2-2 P.EQUIDIS. P.P. CANIDE
Lindeiros

Norte con parcela RUP 4.2-1 resultante da parcela 4.2
Sur con parcela RUP 4.2-3 resultante da parcela 4.2
Leste con parcela DD de dotacional público docente, con referencia catastral 000400100NJ50A0001UK
Oeste con sistema viario interior (vial 5 Avenida Palestina)

Situación Parcela nº 11 da rúa Palestina - Maianca
Superficie 280,70 m2
Edificabilidade Aproveitamento: 238,08 m2. Edificabilidade: 238,08 m2
Uso 1 Vivenda unifamiliar pareada
Cargas Cuota de participación na entidade urbanística de conservación do 0`3911788 % (non hai constituida entidade de conservación urbanística). Libre da afección ao cumplimento da obriga de urbanizar en virtude do disposto no artigo 22 d) da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia. Gravada coa servidume de paso e instalación dos elementos destinados a infraestructuras e instalacións de telecomunicaciòn previstas no Proxecto de Urbanizaciòn e no proxecto de telecomunicacións.
Tìtulo e sinatura no RP 3 Procede do Proxecto de Equidistribuciòn do Polígono Unico do Plan Parcial do SUNP Santa María de Canide e que foi elevado a público o día 07.06.2004, ante o Notario D. Rafael Benzo Sáinz, nº 2.053. Inscrita na Sección Oleiros, libro 603, folio 108, finca 40728 inscripción 1ª. E do Decreto nº 3906/16 de 9 de agosto de parcelación da parcela RUP 4.2 en 4 partes.
Prezo licitación 73.597,67 euros
21% IVE 15.455,51 euros
Total prezo 89.053,18 euros
Garantía PROVISIONAL: cláusula sétima do prego de cláusulas. DEFINITIVA: cláusula décimosegunda do prego de cláusulas.

Entidades financiadoras
Goberno de España Comunidade Económica Europea Plan Avanza